Veertigdagentijd  - Tweede zondag (Reminiscere = Gedenk toch)   - 17 februari 2008

Er branden nog 4 kaarsen.


Psalm 86 : 6 en 7

Hoor mijn gebed, Heer,
luister naar mijn smeken.
In dit uur van mijn nood roep ik u aan,
want u geeft mij antwoord.

Mevr. J. v.d. Meer-De Jong ging voor in de dienst.
Het bijbelgedeelte waarover zij sprak was Marcus 10 : 46-52
(Jezus geneest de blinde bedelaar Bartimeus).

Liturgische bloemschikking

 
De bloemschikking gaat over de verheerlijking van Jezus op de berg (Lucas 9:28-36), waarbij ook Mozes en Elia verschijnen - er zijn dus 3 verschillende personen, maar samen met hetzelfde geloof en dezelfde boodschap en inzet; in de schikking gesymboliseerd door 3 verschillend gekleurde takkenbundels - groen, rood, bruin, door paarse linten met elkaar verbonden - helaas is de bruine bundel niet zo gemakkelijk te onderscheiden tegen de takken van de 'loofhut' eromheen, hier linksonder is 't nog het duidelijkst te zien.

Er zijn sneeuwklokjes en witte hyacinten in de schikking verwerkt, als symbolen van lente maar ook
van het witte (feest)kleed dat Jezus droeg tijdens zijn bevestiging als zoon van God op de berg.


Kinderproject

Op bovenstaande foto met de kinderen links Mevr. J. v.d. Meer-de Jong, en Gjillie Katsma die de leiding had bij de kindernevendienst.
Hieronder de stadsmuur, waaraan de Schaapspoort is toegevoegd, die als eerste wordt genoemd bij de herbouw van de muur rond Jeruzalem  (Nehemia 3:1).


40-dagentijd :    Invocabit (10/2)    Oculi (24/2)    Laetare (2/3)    Judica (9/3)

Paasweek :     Palmpasen (16/3)       Witte Donderdag (20/3)       Pasen (23/3/2008)