Eerste Paasdag  - zondag 23 maart 2008   - een witte Pasen
Een Friese dienst, geleid door ds. Bilker uit Dokkum.   Bijbeltekst : Johannes 20 : 1-18   (De opstanding).
Bovendien was het een doopdienst: Silke Dijkstra werd gedoopt.


Het was niet alleen een zeer vroege Pasen (op 1 dag na de vroegst mogelijke),
maar ook een zeer koude - in geen 44 jaar was het zo koud geweest met Pasen.
De hele Paasweek onderscheidde zich door erg slecht weer - regen, hagel en sneeuw.

     

De nieuwe paaskaars aangestoken, en ook 7 brandende witte kaarsen in de kandelaar: weer volop licht!
De voorstelling op de paaskaars van dit jaar is zo te zien de wonderbare visvangst, en op het
kruis ziet men een kompas, met windrichtingen maar ook 2008 in Romeinse cijfers: MMVIII


Bij de bloemschikking van Pasen :

"Stenen komen tot bloei waar liefde woont.
Leven staat op uit de dood, als bloesem uit het dorre hout.

 

Lentebloemen raken ons hart: we herleven.
Een sluitsteen wordt fundament om te bouwen -
dat wat beknelt leggen we terzijde, om onomwonden te leven."


Een schikking met witte bloemen, de kleur van het feest en het licht: tulpen, gerbera's en Lisianthus russellianus. Ook wilgentakken met katjes staan ertussen.
Over de paarse doek, die gedurende de hele 40-dagentijd onder de loofhut en de schikkingen heeft gelegen, is nu een witte doorschijnende sluier gespreid. Deze is tevens bedoeld als doopkleed, want op deze Paaszondag werd er ook een kind gedoopt.


Naast de witte tulpen liggen een ronde steen en een opgerolde doek - de afgewentelde
sluitsteen en de windselen die op Paasmorgen in het lege graf werden aangetroffen.


   
Links de schikking van opzij gezien (de olielamp symboliseert licht), rechts een detail van Lisianthus russellianus en wilgenkatjes.

Kinderproject


De stadsmuur is afgebouwd, de stenen zijn aan elkaar gevoegd en de poort staat open, voor ieder die naar binnen wil!
De doop van Silke Dijkstra

           
Silke wordt de kerk ingedragen (links).   Het doopwater wordt in het doopvont geschonken, Nienke kijkt toe (rechts).Ds. Bilker leest de doopvragen voor aan de ouders


Het dopen van Silke


               
Links: de doopkaars wordt aangestoken, rechts: Silke's moeder met de doopkaars in de hand;
de doopkaars kan ieder jaar op deze dag worden aangestoken om met het kind de doop te gedenken.


Truus de Vries geeft de ouders een boekje van de kindernevendienst, dat de kinderen samen voor Silke hebben gemaakt


Het geboortekaartje van Silke, opgehangen in "de golven".

         
Links: na afloop kon men in 'de Sanjes' de doopouders gelukwensen.
Rechts: Ds. Bilker kreeg een dankwoord en een bloemenhulde van het kerkbestuur voor het leiden van onze diensten in de Paasweek.


Er was deze keer dan wel geen paasontbijt, maar wel gezellig samen koffiedrinken na de dienst.


In de hal van 'de Sanjes' stonden KalanchoŽ's in diverse kleuren klaar,
die men als paasgroet aan een dorpsgenoot kon brengen.


Veertigdagentijd       Palmpasen       Witte Donderdag