Witte Donderdag  (Laatste Avondmaal)  -   20 maart 2008, 's avonds 19.30 uur.

Avondmaalsdienst, verwijzend naar het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen.
In de kandelaar brandt nog één kaars, die op Goede Vrijdag zal worden gedoofd.


                 

De schikking van Witte Donderdag : Brood en wijnVoorganger bij deze Avondmaalsviering was ds. Bilker uit Dokkum.
De meeste liederen werden in wisselzang door zanggroep en gemeente gezongen, het was een sfeervolle dienst.Behalve in deze dienst zong de zanggroep ook op Goede Vrijdag en bij de paaswake
op Stille Zaterdag, maar daarvan zijn geen foto's gemaakt.

Veertigdagentijd       Palmpasen       Pasen