Veertigdagentijd  - Eerste zondag (Invocabit)   - 10 februari 2008


Aan het begin van de 40-dagentijd branden er 6 kaarsen, waarvan er elke zondag n wordt uitgeblazen, ten teken van de duisternis van de lijdenstijd die uitloopt op de kruisiging van Christus.

Enige coupletten van Psalm 91 worden gezongen als openingslied op zondag Invocabit, latijn voor Roept hij Mij aan - woorden uit deze psalm:

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen."
In deze dienst ging ds. D.H.J. Steenks uit Oenkerk voor.
40-dagentijd 2008
Het bijbelboek Nehemia, met de wederopbouw van het verwoeste Jeruzalem tijdens de ballingschap, is dit jaar het terugkerende thema in de diensten van de 40-dagentijd. Het eerste hoofdstuk, waarin Nehemia (wijnschenker bij de koning van Perzi) hoort hoe Jeruzalem tot een verwoeste rokende puinhoop is verworden, waarom hij zich vervolgens in tranen tot God wendt, komt deze eerste zondag aan de orde.
Bovendien een tekst uit het Lucas-evangelie, vers 4:1-13  (de verzoeking van Jezus in de woestijn).

Liturgisch bloemschikken :
De basis is een loofhut van samengevlochten takken. Hierbinnen komt elke zondag een andere bloemschikking.
Er wordt een relatie gelegd tussen het joodse Loofhuttenfeest  (waarbij een hut van takken wordt gemaakt die wordt afgedekt met palmbladeren) en Palmpasen,  waarbij de toeschouwers palmtakken voor Jezus, gezeten op een ezel, op de grond uitspreidden.
   
De liturgische kleur voor de lijdenstijd is paars, vandaar de paarse doek en bloemen.
In deze schikking ziet men lila tulpen, paarse besjes van Callicarpa bodenieri,
rechtopstaande lichtgroene takken, en gebogen twijgen met aangeregen "parels".
 

De parels (zie o.a. foto hier rechtsboven)  staan voor tranen - van Nehemia die huilend op de grond gaat zitten en bidt wanneer hij hoort hoe slecht het zijn volk in Juda vergaat, en hoe verwoest Jeruzalem erbij ligt.De bloembladen van de tulpen staan open naar de hemel, als een biddende mens.
De rechtopstaande takken herinneren aan het opstaan uit een woestijn van
verdriet, en je richten op leven vanuit God die nieuw leven schenkt.

Hierbij nog een paar details van de "tranen", de parels aan de gebogen twijgen.
De grote handvormige bladeren boven de vaas zijn van de Vastenroos, Helleborus orientalis.
Kinderproject :   Stad van je dromen.


Ds. D.H.J. Steenks met de kinderen voorin de kerk. In de Kindernevendienst wordt er iedere zondag een stukje "stadsmuur" voor het verwoeste Jeruzalem uit het boek Nehemia bijgebouwd (zoals ook uitgebreid in dat bijbelboek beschreven staat).
Om te beginnen met het motto van dit paasproject : "Stad van je dromen".


40-dagentijd :    Reminiscere (17/2)    Oculi (24/2)    Laetare (2/3)    Judica (9/3)

Paasweek :     Palmpasen (16/3)       Witte Donderdag (20/3)       Pasen (23/3/2008)