Veertigdagentijd  - Derde zondag (Oculi)   - 24 februari 2008

Oculi  is latijn voor mijn ogen -
uit Psalm 25, als intochtslied in deze dienst gezongen:

D'ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten.


Drie kaarsen branden er nog op deze zondag.

Da. J. Woudstra-van Doorn ging voor.
De bijbelteksten waren Exodus 20:1-17 (de 10 geboden), en Joh. 2:13-22 (de tempelreiniging).


Liturgisch Bloemschikken:

De symbolen van deze schikking zijn water, distels en doornen.
Het water verwijst naar de bron van levend water waarop Jezus de Samaritaanse vrouw wijst in Johannes 4.  Vanuit die bron zul je leven, herleven, opstaan om herboren verder te gaan.
De distels en doornen zijn symbolen van pijn, hindernissen, tegenwerking, lijden.

De hele schikking is paars van kleur, de liturgische kleur van de lijdensweken.
De Kaapse viooltjes worden in bovenstaande beschrijving niet met name genoemd, maar zijn mooi diep paars.De blauwe distels zijn gecombineerd met de zeer stekelige 'driedoorn',
een struik die ontzettend prikt (snoeisels op straat steken zelfs fietsbanden lek...)
 

Het water heeft op de foto's door een breking van het licht regenboogkleuren gekregen, die het voor het oog nog 'levender' maken.
Op de foto linksboven lijken de driedoornbladeren als groene visjes in het water rond te zwemmen.


Kinderproject :


Er staat een vosje tegen de stadsmuur. Dit komt voor in Nehemia 3 : 35, waar de herbouwers van de muur veel tegenwerking ondervinden van vijanden van het joodse volk. Spottend wordt er nl. gezegd: ‘Hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in.’

40-dagentijd :    Invocabit (10/2)    Reminiscere (17/2)    Laetare (2/3)    Judica (9/3)

Paasweek :     Palmpasen (16/3)       Witte Donderdag (20/3)       Pasen (23/3/2008)