Witte Donderdag  (Laatste Avondmaal)  -   9 april 2009, 's avonds 19.30 uur.

Avondmaalsdienst, waarin het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen wordt herdacht.


Liturgische schikking

       
Rond het vraagteken liggen broodjes op de schaal, een kan met wijn staat er naast.
Achter de schikking ziet men mensen van de zanggroep.


Voorganger bij deze Avondmaalsviering was ds. J. Abbink, onze interim-predikant.

De Schriftlezingen waren :
Exodus 12 : 21-28 (Instelling van het paasfeest, Pesach bij het Joodse volk, voor de uittocht uit Egypte),
en Lucas 22 : 24-38 (Jezus met zijn discipelen aan het laatste avondmaal, o.a. de voorzegging aan Petrus dat hij Jezus zou verloochenen).


De meeste liederen werden in wisselzang door zanggroep en gemeente gezongen, zoals op onderstaande foto.In de Paasweek zong de zanggroep ook in de avonddiensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, maar daarvan zijn geen foto's.


40-dagentijd :    Invocabit (1/3)     Reminiscere (8/3)     Laetare (22/3)       Judica (29/3)

Paasweek :     Palmpasen (5/4)      Pasen (12/4/2009)