Veertigdagentijd  - Eerste zondag (Invocabit)   - 1 maart 2009


De eerste zondag van de lijdenstijd, waarop de eerste van 6 kaarsen uitgeblazen wordt, symbool voor de toenemende duisternis voorafgaand aan de kruisiging van Christus.

Enige coupletten van Psalm 91 worden gezongen als openingslied op zondag Invocabit, latijn voor Roept hij Mij aan - woorden uit deze psalm:

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen."
In deze dienst ging ds. Abbink voor.
"De verzoeking van Jezus in de woestijn" (MattheŁs 4 : 1-11)
was het bijbelgedeelte van deze zondag.

40-dagentijd 2009

Evangelielezingen met als thema :
Met Jezus op weg naar het Paasfeest.

Kunnen wij Jezus begrijpen en volgen?
Om deze vraag draait het ook in de liturgische schikkingen.

Liturgisch bloemschikken :
In een bak met zand staat een vraagteken, van berkentakken gevlochten.
De punt van het vraagteken staat geschilderd op de glazen bak.


Als beeld van de eenzaamheid in de woestijn is de schaal gevuld met droog zand.
Het vraagteken staat hier ook symbool voor de verzoekingen die Jezus moet ondergaan.
De jute zak en het paarse kleed zijn een beeld van boete en inkeer.


Hierboven een totaalbeeld voorin de kerk met kaarsen en schikking, voor de dienst begon.
De eerste kaars was hier nog niet gedoofd.Kinderproject


Ds. J. Abbink met de kinderen voorin de kerk. In de kindernevendienst hebben ze een tekening gemaakt.

40-dagentijd :    Reminiscere (8/3)    Laetare (22/3)    Judica (29/3)

Paasweek :     Palmpasen (5/4)     Witte Donderdag (9/4)     Pasen (12/4/2009)