Veertigdagentijd  -  6e zondag:   Palmpasen  (Palmarum)   -  5 april 2009


In deze dienst ging ds. M. de Vink uit Burgum voor.
De door hem gekozen Bijbeltekst was :  Lucas 23 : 8-12
(Jezus voor Pilatus geleid, en doorgezonden naar Herodes die in Jeruzalem verbleef).

Hiermee werd afgeweken van de gebruikelijke tekst (Marcus 11 : 1-11) over Palmpasen, waar de liturgische schikking op was gebaseerd.


Liturgische schikking :

"Wij zijn met Jezus op weg naar Pasen. Kunnen wij Hem volgen?"Het vraagteken, gemaakt van berkentakken, staat in een schaal met daarop de 'punt' van het vraagteken,
hier overigens niet zo goed zichtbaar door de overhangende buxustakjes.


In de schaal zijn groene takken (laurier) geplaatst, zodat er een poort wordt gevormd. Er liggen stenen en buxus, welke de weg voorstellen.
De kleur rood van de linten is een verwijzing naar het hart en de liefde, maar ook naar het bloed en het lijden van Jezus aan het kruis.

       


Palmpaasoptocht.


In de kindernevendienst waren de palmpasenstokken weer fraai opgetuigd - hier komen de kinderen de kerk in.

Voorin de kerk spreekt ds. De Vink de kinderen toe, die trots hun palmpasenstokken laten zien


Een detail van de prachtig versierde palmpasenstokken, met geurige broodhaantjes in top.
Na de dienst bleken er nog wat haantjes over te zijn, die aan de kerkgangers werden uitgedeeld...

        En toen op weg naar buiten...

Het was knap weer deze palmpasen, dat hadden we ook weleens anders gezien.
De kinderen vormden met plezier hun 'erehaag' langs het kerkpad toen de mensen naar buiten liepen.40-dagentijd :    Invocabit (1/3)     Reminiscere (8/3)     Laetare (22/3)       Judica (29/3)

Paasweek :     Witte Donderdag (9/4)     Pasen (12/4/2009)