Veertigdagentijd  - Tweede zondag (Reminiscere = Gedenk toch)   - 8 maart 2009

Op de foto ziet men dat de tweede kaars zojuist is uitgeblazen. Achter de kandelaar zit ds. J. Abbink, die voorging in deze dienst.


Aanvangslied was Psalm 25 waaruit enige coupletten gezongen werden. In het teken van deze zondag Psalm 25 vers 6:

Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Het bijbelgedeelte waarover ds. Abbink sprak was
Marcus 9 : 2-13   (Verheerlijking van Jezus op de berg).

Liturgische schikking :  "Een stem uit de hemel"


De verheerlijking op de berg is ook het thema van de schikking. Rond het vraagteken liggen drie witte stenen.
Zij verwijzen naar de berg, en het aantal staat voor Johannes, Jacobus en Petrus, de drie aanwezige discipelen.

Hierboven een detail van de witte stenen en de geschilderde 'punt' van het vraagteken.

De witte roos - een symbool van liefde en zuiverheid - verwijst naar Jezus.

Kinderproject


De kinderen hadden in de nevendienst een bijzondere raamhanger gemaakt.
Op de juiste manier tegen het zonlicht gehouden, straalt dit door openingen rond het figuurtje van Jezus op de berg, waardoor dit zelf licht uit lijkt te stralen zoals in het bijbelverhaal staat -
"Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
zijn kleren gingen helder wit glanzen"
40-dagentijd :    Invocabit (1/3)     Laetare (22/3)    Judica (29/3)

Paasweek :     Palmpasen (5/4)     Witte Donderdag (9/4)     Pasen (12/4/2009)