Advents- en Kerstproject van de Kindernevendienst in 2011


Programma adventsproject "Een koninklijke kerst"


   
De ingang van de kerk wordt alvast koninklijk versierd met mooie roze gordijnen

1ste Advent (27 november 2011)


In de kandelaar is één kaars aangestoken - 1ste Advent.

       
        Op de Adventstafel staat een bedje klaar voor het te verwachten Koningskind. Er ligt een lelie naast, symbool van Maria.
        Op de kroon boven de tafel is een engel toegevoegd - de engel die Maria vertelde dat ze een kindje zou krijgen.

   
Links de lelie (helaas geen echte). Rechts de engel, waar de kinderen in de kindernevendienst er ieder eentje van hebben gemaakt.

2de Advent (4 december 2011)

   
De 2de kaars in de kandelaar wordt door mevr. W. Mud aangestoken - 2de Advent.

           
In de kindernevendienst heeft ieder een dromenvanger gemaakt. Er wordt er ook eentje aan het bedje op de tafel gehangen,        
en aan de kroon nog een kleintje van papier. Dit vanwege de droom, die Jozef kreeg over Maria en haar kind.        

3de Advent (11 december 2011)

   
Op derde advent het verhaal over de wijzen uit het oosten, die geschenken meebrachten.

   
Wat voor cadeautje zat er in dat mooie stervormige doosje? Een zilveren hartje!

4de Advent (18 december 2011)

   
Een vierde kaars is in de kandelaar aangestoken. Een kroontje met een lichtje komt er deze keer bij op de tafel...
Er branden ook nog twee doopkaarsen op de tafel, in deze 4de Adventsdienst werden ook twee kinderen gedoopt

   
...en ook aan de gouden kroon op de poster is een kroontje toegevoegd - met een baby erin!

En wat er dan volgt met Kerst, en wat er nog op die laatste, middelste bol in de kroon wordt geplakt, zie je op de volgende bladzijde:

Kerstmorgendienst (25/12/2011).     Zie ook: Kerstfeest Kindernevendienst     Kerstnachtdienst (Festival of Lessons & Carols) (24/12/2011)