Kerstmorgendienst, 25 december 2011
(met afsluiting van Kindernevendienstproject)

Voorganger was onze predikant ds. J. Abbink.
De schriftlezingen waren Jesaja 52: 7-10 en Lucas 2: 1-20  (het Kerstevangelie, de geboorte van Jezus)


Kerkgemeente voor de kerstmorgendienst

       
      Sfeervolle kerstversiering en een mooi boeket in de "kerstkleuren" rood, wit en groen ontbreken niet

     
Rode rozen en Amaryllis, witte chrysanten en gerbera's, en als groen o.a. larix- en eucalyptustakken in het kerstboeket


     
Tussen de vier brandende adventskaarsen staat een extra kaars - voor Kerstmis, die wordt aangestoken door dhr. J. Kuipers

Kinderproject voor Advent en Kerst - (zie programma)


Op de tafel allemaal dingen voor het te verwachten Koningskind, met op de gouden kroon op de blauwe poster
verschillende in de kindernevendienst op de adventszondagen gemaakte dingen zoals een engel,
een dromenvanger, een kroontje en een papieren kerstbal met de wijzen die op weg zijn naar Bethlehem.


Na de preek komen de kinderen binnen, uitgedost als Koningskinderen met kroontjes op,
en begeleiden met diverse muziekinstrumenten de gemeentezang


En nu moeten ze de baby nog gaan zoeken, waarvoor de tafel is ingericht...

     
En hier is de baby dan! De andere kinderen maakten nog wat muziek, zoals de "Little Drummerboy" hier in de kerkbank    


Een echte baby... of toch niet helemaal?


En op de middelste punt van de Adventsposter hangt nu een kaartje:  geboren - een Zoon !

Kerstfeest Kindernevendienst     Kerstnachtdienst (Festival of Lessons & Carols) (24/12/2011)     Adventsproject