Kerstnachtdienst, 24 december 2011  (A Festival of Lessons and Carols)
(Foto's van Jansjet de Vries)

Een sfeervolle kerstnachtviering met de zanggroep, veel bekende kerstliederen in samenzang met de gemeente.
De schriftlezingen werden gedaan door Pietsje Postma en Margriet Wijbenga,
Truus de Vries speelde piano, en de organist was Piet Postma.


Schriftlezing door Margriet Wijbenga


Lies Dijkstra leidt de zanggroep


Truus de Vries begeleidt de zang op de piano                  


De zanggroep zingt de (kerst)sterren van de hemelEinde van een mooie kerstnachtdienst

     
Een mooi bloemstuk met o.a. rode rozen, Amaryllis en witte chrysanten, en een fraaie kerstboom

Kerstmorgendienst (25/12/2011).     Zie ook: Kerstfeest Kindernevendienst         Adventsproject