Zondag 18 december 2011 - 4de Advent

Doop van Thies Germ Looijenga en Jelke Jacob Meinsma.
De dienst werd geleid door onze predikant ds. J. Abbink.
De schriftlezingen waren Jesaja 43: 1-3, Lucas 1: 26-38 en Lucas 18: 15-17.


Een feestelijke kerkdienst, met medewerking van Brassband Excelsior van Ferwert. Er was veel belangstelling


Een beeld van de volle kerk met in de voorgrond de kandelaar, waarin de 4de adventskaars nog moet worden aangestoken

   
Het licht van de paaskaars moet worden overgebracht om de 4de adventskaars aan te steken


De dopelingen worden binnengedragen. Baby Thies Germ Looijenga kijkt ons hier aan op de foto        De kinderen worden aan de gemeente voorgesteld, en de dominee stelt de ouders de doopvragen


Ds. J. Abbink doopt Thies Germ Looijenga


Het zegenen van zijn ogen, oren, mond, handen en voeten, terwijl de ouders toekijken, en ook Jelke Jacob en zijn ouders


Doop van Jelke Jacob Meinsma


De doopkaarsen worden ook aan de paaskaars aangestoken

   
De doopkaarsen, die de ouders ieder jaar op deze datum kunnen aansteken om de doop met hun kind te gedenkenJelke en Thies kregen elk een boek vol tekeningen van de kinderen uit de kindernevendienst

Het orkest speelde mooi, en nog een toegift bij het uitgaan van de kerkIn de Sanjes kon men de doopouders feliciteren...           


...en daarna nog even gezellig samen koffiedrinken