Veertigdagentijd  - o.a. Bloemschikkingen   (maart/april 2017)

Ook dit jaar was er weer een reeks liturgische bloemschikkingen gemaakt, voor elke zondag in de lijdenstijd.
In allemaal is een krans verwerkt, een halve of hele cirkel. Hieronder een overzicht, met de bijbehorende uitleg.
Twee schikkingen ontbreken, van zondag Oculi (de derde zondag) en van Goede Vrijdag; deze diensten heb ik niet bijgewoond en toen zijn er ook geen foto's gemaakt.

Zondag 5 maart - Invocabit (Roept hij tot mij) - 1ste zondag 40-dagentijd.

 
"Open staan, groen van hoop, als klimop: we leven niet van brood alleen."

     


  Enige leden van de cantorij zongen op deze eerste zondag van maart het Lied van de maand voor, nr. 973.

Buiten de kerk rond het natgeregende parkeerplein was het even schrikken:
 
De hele bomenrij langs dat deel van de Buorren bleek in één keer gerooid. De populieren waren ziek, volgens de gemeente.
Er zijn tegenwoordig heel veel zieke bomen - de kastanjes, de essen, ze worden allemaal gekapt.Zondag 12 maart - Reminiscere (Gedenk Uw Barmhartigheid) - 2de zondag 40-dagentijd.


  "In verbondenheid met U, met anderen, zoeken we Licht."
Zondag 26 maart - Laetare (Verheugt u) - 4de zondag 40-dagentijd.


     
Diaken Lauretta Akkerman dooft de vierde kaars.

       
"'Half vasten' van verborgen honger naar delen van overvloed? Vreugde breekt door op het gras en in bomen."

   
      De kleur van deze zondag is roze, hetgeen betekent dat er al iets van het licht van Pasen doorbreekt.


Zondag 2 april - Judica ('Doe mij recht') - 5de zondag 40-dagentijd.

     
Op de vijfde zondag, Judica, blijft er nog maar één kaars branden. Voorganger in deze dienst was ds. J. Sijtsma uit Epe.

       
"Uw woord bewaren, beschermen schenkt leven, telkens nieuw: bloemen en groen breken door stenen."       

 
Een mooie schikking met blauwe campanula's, en frisgroene klimop om de krans

             
Ds. Sijtsma poseert bij de uitgang met Gelfke Postma, die toevallig deze zondag jarig was.


Zondag 9 april - Palmpasen (Palmarum) - 6de zondag 40-dagentijd.

                         
Ook de laatste kaars wordt nu gedoofd. - Rechts een doorkijkje via de achterkant van de Palmpasen-schikking.

   
"Groene krans van leven dat overwint. Een graankorrel die sterft, maar wordt brood voor velen.    
Een weg kleurt warm-rood van lijden en liefde grenzeloos."
   

Donderdag 13 april - Witte Donderdag (Laatste Avondmaal)

 
De cantorij o.l.v. dirigente Lies Dijkstra zingt in de diensten van de Stille Week voor Pasen.

             
Da. Joke Woudstra-van Doorn, die alle diensten rond Pasen leidde, wast haar handen in voorbereiding op het Heilig Avondmaal

   
"Buigen naar de ander, daden van zorg: liefde wordt zichtbaar, leven overwint: groen van hoop, stralend wit."    
Zondag 16 april - Pasen (Opstanding van Christus)

Paasschikking met korenaren ("brood van leven"), en de nieuwe paaskaars met een witte duif, symbool van de Heilige Geest

     
"U gaat als zonlicht voor ons uit, als brood van leven laaft U ons. Zo groeien wij naar het Licht en komen tot bloei."

 
Dit was een Paasschikking met een gezicht

 
Da. Joke Woudstra-van Doorn leidde de dienst op Paaszondag.


Reminicere (met bevestiging ambtsdragers, 12 maart 2017) -  Palmpasen  (9 april 2017)  -  Pasen  (16 april 2017)