Palmpasen (Palmarum)   - Zesde zondag Veertigdagentijd   - 9 april 2017
In deze dienst ging ds. Binne van der Boon voor.
De Schriftlezingen waren uit Mattes 26 en Romeinen 12.

 
De liturgische schikking voor Palmpasen, met groene bladeren rond de krans; geen buxusblaadjes, want die zijn veel kleiner.

 
De achterkant van de liturgische schikking gaf een verrassende inkijk

     
Het moment waarop ieder jaar weer wordt gewacht: de kinderen komen binnen met de palmpasenstokken.


 
De stokken waren weer rijk versierd, en er werd ook nog een interessant verhaal bij verteld;
dat staat hieronder, na de "erehaag" bij de uitgang.


   
Het was dit jaar op Palmzondag eindelijk eens mooi weer, toen de kinderen langs het kerkpad stonden -       

 
De "erehaag" werd dan ook volgehouden tot iedereen de kerk uit was.

Betekenis van Palmpasenstok :

Al is de stok versierd en vrolijk, hij heeft de vorm van een kruis. De mensen heten Jezus hartelijk welkom in de stad, zijn vrolijk bij Zijn komst, maar enkele dagen later roepen mensen: "Weg met Jezus". Hij sterft aan het kruis.

Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de palmtakken waar de mensen mee zwaaien als Jezus de stad op een ezel binnenrijdt. Welkom!

Aan de langste van de twee stokken hangt een zakje met 30 krenten. Een vriend van Jezus, Judas, verklikt hem. Hij krijgt 30 zilverstukken voor het vertellen waar Jezus is en hoe zijn tegenstanders Hem het beste kunnen pakken: midden in de nacht, bijna niemand die het dan ziet.

Aan de stok is een broodhaantje geprikt. Dat haantje kraait als een andere vriend van Jezus, Simon Petrus, drie keert zegt dat hij Jezus niet kent. Hij is Jezus gevolgd en vlakbij de plaats waar Hij gevangen wordt gehouden. Hij is bang dat hij ook wordt gepakt. Als mensen zeggen: "Jij hoort toch bij Jezus", zegt hij drie keer "Nee". Dan kraait er een haan. Het is vroeg in de morgen.

Om de stok hangt een ketting met pinda's. In een pinda zitten twee nootjes. Pilatus, de Romeinse rechter, wil een gevangene vrij laten omdat het feest is. Inwoners van Jeruzalem mogen kiezen. Zal hij Jezus of Barabbas (een boef) vrij laten? Wie van de twee? De aanwezigen kiezen voor Barabbas. Pilatus laat hem vrij en geeft Jezus aan zijn soldaten om Hem te kruisigen.

Aan de korte (horizontale) tak hangen een zuurstok en een mandarijn. Als Jezus dorst krijgt aan het kruis, in de hete zon, is er iemand die Jezus zure wijn te drinken geeft. Hij steekt een spons op een lange stok en houdt die omhoog bij Jezus' mond. De zuurstok en mandarijn verwijzen naar die stok en spons.

De stok is omwonden met gekleurd crpe-papier of klimop. Het papier of het takje klimop wikkelt zich omhoog langs de stok. Dat laat zien dat Jezus is opgestaan. God heeft Hem opgewekt uit de dood. Hij leeft. Een bloem of een papieren zonnetje in het midden van de palmpasenstok vertelt hetzelfde: Jezus is opgestaan, Zijn licht is opgegaan (als de zon).

Tot slot nog: Uit praktische overwegingen zijn de uit 2 delen bestaande pinda's vervangen door snoepjes met 2 kersen, en de zuurstokken en mandarijnen door zure matjes; deze waren voor de kinderen makkelijker aan de stokken te bevestigen.

Paasbloemetjes voor dorpsgenoten

 
Ook de traditionele paasbloemetjes om aan deze en gene uit te delen stonden deze keer buiten!

 
Saint Paulia's (Kaapse viooltjes), met van die zachte bladeren en nu ook nog dubbele bloemetjes in diverse mooie kleuren.   


Veertigdagentijd - bloemschikkingen  (maart - april 2017)  - 

Reminicere   (met bevestiging ambtsdragers, 12 maart 2017)    -    Pasen  (16 april 2017)