Bevestiging van acht nieuwe ambtsdragers, en afscheid ouderling Wil Mud  
12 maart 2017 (2de zondag 40-dagentijd, Reminicere = Gedenk toch)

Zondag 12 maart, de tweede zondag van de 40-dagentijd, was een bijzondere kerkdienst, want er werden acht nieuwe ambtsdragers bevestigd. Twee van hen als pastorale ouderling, de overige zes als ambtsdragers in de zondagse eredienst.
Wil Mud, die vanaf 2008 ouderling was geweest, trad bij deze gelegenheid af.

De dienst werd geleid door onze predikant ds. Binne van der Boon.
De Schriftlezingen waren MatteŁs 16 : 13-18 en Johannes 21 : 15-17, beide over Petrus' relatie tot Jezus.

           
Voorafgaand aan haar bevestiging als ambtsdrager deed Froukje Sikkema-Wijbenga Openbare belijdenis van haar geloof.


 
Kinderen terug uit de kindernevendienst, zingen "Komt laat ons zingen vandaag"

 
Afscheid van Wil Mud als ouderling; zij heeft deze functie vanaf 2008 met veel liefde en toewijding bekleed

 
Bevestiging van acht nieuwe ambtsdragers

 
V.l.n.r.: (achterste rij) Jan Kuipers, Jan Feenstra, Berber Feenstra-Meersma, (voorste rij) Tamme van der Meulen,
Immy Luinenburg-Roos, Gerlofke Postma-Postma, Janke van der Meulen-de Graaf en Froukje Sikkema-Wijbenga.
De twee laatstgenoemden werden bevestigd als pastorale ouderling, de zes anderen als ambtsdragers in de zondagse eredienst.   
De kinderen hadden in de kindernevendienst een mooie kaart gemaakt voor elk van de ambtsdragers, en gaven ze een roos.
Voor Wil Mud die afscheid nam was er een rode, voor de acht nieuwe ambtsdragers een witte roos.
 
Na afloop van de dienst kon men de ambtsdragers geluk en wijsheid toewensen in de Sanjes, en ook nog een kopje koffie drinken.Veertigdagentijd - bloemschikkingen  (maart - april 2017)    -    Palmpasen  (9 april 2017)  -    Pasen  (16 april 2017)