Paaszondag  - 16 april 2017


De paasdienst werd geleid door da. Joke Woudstra-van Doorn, met de Schriftlezingen :
Marcus 16:1-8 en Johannes 20:11-18  (Het lege graf).
De overdenking ging over Maria van Magdala, die haar Heer zocht en vond bij het lege graf in de tuin van Jozef van Arimathea.

Bloemschikking voor Pasen en nieuwe Paaskaars

 
De liturgische bloemschikking symboliseerde het levend brood met een krans van korenaren.
Twee bakjes met witte en paarse freesia's staan ervoor.
Ook de antependia zijn veranderd voor Pasen, met een gouden kruis en een korenaar op een witte achtergrond.

     
De nieuwe paaskaars was de vorige avond, op Stille Zaterdag, binnengedragen en voor het eerst aangestoken.      
Hierop staan afgebeeld een kruis, een witte duif (symbool voor de Heilige Geest), en een Bijbel met Alpha en Omega (begin en einde).      



De gemeentezang werd begeleid met muziek van trompet (Ate Henstra) en orgel (Piet Postma).

     
Een van de kinderen leest een tekst voor na de kindernevendienst     


 
De 40-dagenposter van de kindernevendienst, met diverse scènes uit het leven van Jezus.



Het uitgaan van de kerk op een andere manier bekeken

   
Bij de uitgang was er voor de liefhebbers nog een paasei van chocola.

     
Het weer buiten was lang niet zo mooi als vorige week op Palmzondag, het werden koude buiige Paasdagen.      


Veertigdagentijd - bloemschikkingen  (maart-april 2017)

Reminicere   (met bevestiging ambtsdragers, 12 maart 2017)    -    Palmpasen  (9 april 2017)