Veertigdagentijd  -  6e zondag:   Palmpasen  (Palmarum)   -  1 april 2007

Bijbeltekst: Lucas 19 : 28-44


Liturgische bloemschikking :

"Van buxus is een poortje gemaakt. Hiermee wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem verbeeld.

'Niet te hoog te paard'  staat er onder de tekening. Jezus, rijdend op een ezel, is een nederig vorst zonder pracht en praal."

   
De kleine schikking was weer heel mooi, met buxus en blauw-paarse bloemen:
Zeedistel, lamsoor en  Lisianthus russelianus.

           In de dienst zong het herendubbelkwartet Seraja  enige liederen.


Kinderproject.

 
Wat zit er deze keer in de koffer? Er staan zoveel kinderen voor, dat er moeilijk bij te komen is.
Maar het is wel te zien op de foto ernaast - een koningsmantel.

 
In de kindernevendienst waren weer palmpasenstokken opgetuigd.
Anders dan de vorige keer liepen de kinderen nu dadelijk naar hun ouders in de kerk, en gingen alvast stukjes van de broodhaantjes oppeuzelen...Na de dienst vormden de kinderen weer een "erehaag" langs het kerkpad met hun palmpasenstokken,
maar sommige hielden het gauw voor gezien, het was ondanks de zon ook nogal fris buiten.


Veertigdagentijd       Witte Donderdag       Pasen