Veertigdagentijd  - Eerste zondag (Invocabit)   - 25 februari 2007


Aan het begin van de 40-dagentijd branden er 6 kaarsen, waarvan er elke zondag één wordt uitgeblazen, ten teken van de duisternis van de lijdenstijd die uitloopt op de kruisiging van Christus.

Enige coupletten van Psalm 91 worden gezongen als openingslied op zondag Invocabit, latijn voor Roept hij Mij aan - woorden uit deze psalm:

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen."
Het thema voor de 40-dagentijd is dit jaar:  "Beelden van hoop".
Dit jaar is er voor alle zondagen van de lijdenstijd een tekst uit het Lucas-evangelie.
Voor deze eerste was dat Lucas 4:1-13  (de verzoeking van Jezus in de woestijn).
Liturgisch bloemschikken :   "Bloemen in de woestijn".

   
In de woestijn, gemaakt van stenen, zand en dor materiaal, staat een rode roos.
Door Jezus komt er leven in de woestijn. Bloemen van hoop en liefde bloeien in het droge zand.

Kinderproject :


In de veertigdagentijd maken we een reis naar Pasen. Onderweg zien we beelden van hoop, die daarvan alvast iets laten zien.
Hierbij ligt ook het 'Boek van de hoop', waarin de kinderen elke zondag hoopvolle beelden kunnen vastleggen.

Er is ook een koffer, waarin iedere keer iets anders zit - deze keer een cactus en een mooi tweekleurig roosje (zie foto hierboven).


De zanggroep zong enige liederen in deze dienst, o.a. het projectlied om dit met de gemeente in te studeren.
Dat is het reeds bekende: "Beelden van Hoop".
40-dagentijd :    Reminiscere (4/3)    Oculi (11/3)    Laetare (18/3)    Judica (25/3)

Paasweek :     Palmpasen (1/4)       Witte Donderdag (5/4)       Pasen (8/4/2007)