Vierde Adventszondag, 21 december 2008

In deze dienst, geleid door ds. J. Abbink, ging het over Zacharias en zijn zoon, Johannes de Doper. De priester en de profeet.
Schriftlezingen waren Micha 5 : 1-5  en  Lucas 1 : 57-67.


Liturgische bloemschikking - thema : Luister - het Woord leeft.


De liturgische kleur van 4de Advent is weer paars.
Op de paarse doek een vrij sobere schikking met 4 kaarsen, 2 naar boven gerichte krulwilg-takken en een opengeslagen bijbel.
De takken symboliseren de biddende mens die zijn armen omhoogheft naar de hemel, zoals ook de korenaren op het doek over de avondmaalstafel kunnen worden gezien als mensen die hun armen hemelwaarts heffen.
   
De kerstboom stond inmiddels ook in de kerk- heel sfeervol, maar hierdoor viel er minder daglicht op de schikking.

   

Symbool in deze schikking: de opengeslagen Bijbel.
Het Woord van God is vervat in verhalen over God en mensen. De Bijbel bevat die verhalen, die door de eeuwen heen zijn opgetekend en verzameld.
Het Woord vormt de sleutel naar de Geest van leven, het leven dat het licht is voor mensen. Daarom ligt de bijbel op de overgang van buiten naar binnen - maar je kunt ook zeggen, van binnen naar buiten.

Het luisteren naar die verhalen en hun betekenis voor nu kunnen verstaan, vraagt een open houding - je moet er voor openstaan.

Luisteren
naar het Woord
dat leven schenkt.
Ruimte scheppen
in je binnenste
opdat het Woord
handen en voeten krijgt.
Takken als open armen
nodigen daartoe uit.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien.

Kinderproject

   

In de kindernevendienst hadden de kinderen een kleurplaat gekregen met de herders die naar Bethlehem's stal kwamen, en ze hadden een mobile gemaakt met engeltjes (zie foto hier linksonder).

 
Janneke Lettinga, die de kindernevendienst leidde, voegt hier het plaatje toe met de herders (foto rechts).Een overzicht van de posters van allevier de Adventszondagen. Het thema was "vrede".
Vlnr.: Maria droomt van vrede; Maria bij Elisabeth; Jezus wordt geboren; Herders op bezoek.    De zanggroep trad ook op in deze kerkdienst


1ste Advent (30/11)   2de Advent (7/12)   3de Advent (14/12)   Kerstnachtdienst (24/12)