Eerste Adventszondag, 30 november 2008

Met Advent was er weer een liturgische schikking van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken,  die elke zondag iets veranderde.
Deze eerste heb ik als webmaster niet kunnen bekijken, ik was er die dag zelf nl. niet. Maar Diety Pieters, die de leiding heeft van de werkgroep, had gelukkig een paar foto's gemaakt zodat we toch nog kunnen zien hoe de schikking eruitzag.

Thema 1ste Advent: Uitzien.
Dit jaar is het venster een blijvend onderdeel in de schikkingen, symbool voor "zien" en "openheid". Advent is een tijd van inkeer en verwachten, we kijken uit naar het licht dat nog schemert in het duister. Door het venster kijken we van "buiten" naar "binnen", wat betekent dat de mens zich openstelt voor contact met de Bron die leven geeft. Materialisme en ego trekken aan de mens, maar wie door dit venster kijkt ziet een andere werkelijkheid, die licht en zin geeft aan het aardse bestaan - door en in dit licht kan de mens tot zijn bestemming komen.


Men ziet hier een vaas met forsythiatakken vol knoppen, en achter een sluier die voor het venster hangt brandt 1 kaars.
Vanuit de tak met knoppen (belofte van nieuwe groei en bloei) kijken we naar het licht dat in de duisternis verschijnt - waar de eerste Adventskaars naar verwijst.
De klimop is een symbool van Gods eeuwige trouw.
       


Uitzien
- in donkere dagen -
naar licht,
naar leven,
een nieuw begin
van hoop en liefde.
Kijken naar :
een knop, een kaars,
verwachting van leven en licht,
versluierd aanwezig.

Licht van ons leven
richt ons kijken,
leer ons zien.

Op de foto hieronder de Adventsposter van de kindernevendienst, waarvan het eerste vakje is gevuld met een plaatje van Maria.
Het verhaal daarbij ging over de engel die haar vertelde dat zij de Messias zou baren.Eveneens zien we op deze foto hoe de schikking eruitzag in mijn verbeelding - de forsythiatakken waren nl. uit mijn tuin afkomstig.
Omdat ik de schikking zelf niet had kunnen zien, had ik de aanblik van de takken aan de struik in het venster geplaatst, met een kaars ernaast.

2de Advent (7/12)   3de Advent (14/12)   4de Advent (21/12)   Kerstnachtdienst (24/12)