Tweede Adventszondag, 7 december 2008

Een stralende ochtendzon, die overigens later op de dag weer verdween, bescheen onze kerk deze zondagmorgen.
De dienst werd geleid door dhr. T. v.d. Meulen.Liturgische schikking voor 2de Advent.   Thema :  De weg.


De Bijbel gebruikt voor de weg  veel woorden. Soms ligt het accent op 'op pad gaan', soms ook op het levenspad met de nadruk op handelen. 
In het Nieuwe Testament komt de betekenis van weg vooral overeen met 'levenswijze', gedrag. Niet in het einddoel, maar in de wijze waarop we de weg gaan ligt in het bijbels denken het licht verborgen.

     

De weg is groen - verbonden met leven,  met je eigen leven en dat van anderen.
Op deze 2de Adventszondag wordt een tweede kaars aangestoken.
De schikking is opgemaakt op een paarse doek, de kleur van Advent is paars.

Op weg gaan,
is op weg zijn,
is leven
bij de dag :
recht trekken
wat krom is,
recht doen
aan anderen,
jezelf,
de aarde,
leven ontdekken
in wintergroen.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
leer ons zien. 

In de Kindernevendienst ging het over Maria die haar nicht Elisabeth bezocht, die ook een kind verwachtte - dat was Johannes de Doper.

1ste Advent (30/11)   3de Advent (14/12)   4de Advent (21/12)   Kerstnachtdienst (24/12)