Kerstzangdienst    (zondag 21 december 2003)
met de koren
"Advendo"  (Ryptsjerk/Suw‚ld)    en    "De Lofzang"  (Tytsjerk)

Dit jaar was er ook op de zondagavond voorafgaand aan Kerstmis in onze kerk een kerstzangdienst van ons gemengd koor "De Lofzang" samen met "Advendo" van Ryptsjerk & Suw‚ld. Het thema was deze keer: Licht van vandaag.
Ondanks dat aanvankelijk wat weinig bekendheid was gegeven aan dit optreden, zat onze dorpskerk helemaal vol met belangstellenden.
Koorzang, samenzang met de gemeente, en ook voordracht van gedichten en bijbellezingen door afzonderlijke koorleden stonden op het programma.
Hieronder een paar foto's.

Een overzicht van de beide koren. Dames in rode blouse van De Lofzang, in roze van Advendo.

De dirigent Henk Visser begeleidde sommige liederen op de piano.
Het orgel werd bespeeld door dhr. Tj. Reitsma.


Een mooie bijdrage leverde ook mw. J. Dotinga met haar klarinetspel.


Achterin de kerk zat een man van S.L.O.T. (Stichting Lokale Omrop Tytsjerksteradiel)
om opnamen te maken voor radio-uitzendingen op 24 en 26 december.

Kerstnachtdienst             Home             Kerstbloemstuk