Liturgische bloemschikking met Kerstmis 2003
(24 en 25 december 2003)

     
De kerstschikking van twee kanten bekeken.

Bovenin de Adventskrans van coniferengroen met vier witte kaarsen (men ziet er helaas maar twee). Daarop weer de koningskroon die ook te zien was in het bloemstuk van 3de Advent.
Hier dus de voltooiing van het adventsproject: Davids Zoon, lang verwacht.


De Davidsster met daaruit opgroeiend witte bloemen, o.a. lelies en rozen.
Tekenen van reinheid en onschuld, die me regels van een oud kerstgezang te binnen brachten:

Een roze, fris ontloken,
uit teren wortel kwam,
want d'oudheid had gesproken:
"Zij bloeit uit Jesse's stam."
Die heeft een bloem gebracht
Al in den kouden winter
Temidden van den nacht.
Die bloem van wond'ren luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid' op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
Toen is in stillen nacht
Maria's kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

Tenslotte de basis van het bloemstuk, waarin zich bontbladige en altijd-groene takken
(symbool van eeuwig leven) en ook witte rozen en witte veronica(?) bevinden.

Advent-schikking             Home             Kerstnachtdienst