Kerstnachtdienst 2003    (24 december 2003)
m.m.v. 7 leden van het Leeuwarder mannenkoor "Patrimonium"

De Kerstnachtdienst werd niet door vijf (zoals aangekondigd) maar door zeven heren van mannenkoor Patrimonium opgeluisterd. Zij zongen enige bekende kerstliederen, daarnaast was er ook gemeentezang en een korte overdenking van Ds. Benedictus.
Een paar foto's om een indruk te geven van deze kerkdienst.

De zeven zangers van "Patrimonium", met geheel links (rij erachter) de dirigent.


De heren op het podium, met achter hen alvast de kerststal voor 1ste Kerstdag.


Rechts: Met de kerststal in de voorgrond leek de preekstoel wel op het dak te staan - komisch effect!
Links: Kerstschikking en 4 brandende adventskaarsen. Meer over de schikking op volgende bladzijde.

Kerstzangdienst             Home             Kerstbloemstuk