Zondag 20 september 2009 - Bevestiging en intrede ds. J. Abbink

Deze zondag was het zover:
De feestelijke dienst waarin ds. J. Abbink, sinds vorig jaar augustus onze interim-predikant,
in onze kerk werd bevestigd tot vaste predikant van onze gemeente.
Op de gemeente-avond van 3 juni 2009 hadden de aanwezige leden unaniem voor ds. J. Abbink gestemd.
Dit zegt wel iets over de positieve indruk, die hij de afgelopen maanden in onze gemeente had gemaakt.Hoewel de toren en de zuidzijde van onze kerk nog behoorlijk in de steigers
stonden, was toch vrijwel het hele interieur onder de lagen beschermend plastic
vandaan gehaald om de intrededienst van ds. J. Abbink stijlvol in de kerk te
kunnen houden i.p.v. in De Sanjes, die daarvoor ook niet genoeg ruimte bood.

       

Voor de door steigers rommelige ingang stond een mooi bloemstuk in een kruiwagen van de bouw.Diverse vruchten - detail van het bloemstuk in de kruiwagen

Binnen in de kerk was het nogal donker, door de verduisterde ramen aan de zuidkant; de kroonluchters moesten aan.

Voorin de kerk stond ook een fraai bloemstuk van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken, waarvan hier de achterkant te zien is.
(Op een volgende bladzijde meer details van deze bloemschikking)

       
Het orgel was ingepakt gebleven, de gemeentezang werd op de piano begeleid.        


Ds. J Abbink tussen ouderling Wil Mud en Da. G. Westra uit Hurdegaryp,
die gedurende de interim-periode consulente was van onze gemeente.

       
Da. G. Westra hield een korte inleiding, waarna zij ds. J. Abbink bevestigde als onze nieuwe predikant.        Da. Westra zegent ds. J. Abbink bij de verbintenis aan onze gemeente.


Ds. Abbink op de preekstoel na zijn officiŽle bevestiging.
Zijn intrede-preek ging over geen zorgen voor de dag van morgen.
De bijbelteksten waren Exodus 16 : 11-21 en MattheŁs 6 : 24-34.


Na de preek speelde Annemarijn Abbink, dochter van ds. J. Abbink, de Fantaisie van Camille Saint-SaŽns op de harp.
Dit was een prachtig stuk muziek, waarnaar iedereen met groot genoegen luisterde.


Ook de zanggroep verleende medewerking aan deze feestelijke dienst.


Toen de kinderen uit de kindernevendienst terugkwamen, hadden ze een cadeautje voor de dominee bij zich:
een hele rij papieren voetjes aan een touw geregen, met welkom-teksten erop die door gemeenteleden waren geschreven
(men kreeg bij het binnenkomen zo'n voetje mee, met een stift om er iets op te zetten), en tekeningetjes van de kinderen zelf.

Enige foto's van het liturgische bloemstuk en van koffiedrinken in De Sanjes na de dienst