Bloemstuk bij de Intrededienst van ds. J. AbbinkHet liturgische bloemstuk bij deze feestelijke dienst was weer bijzonder mooi.
Dit is wat de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken erbij zegt:

"De bloemen in de schikking zijn rood.  Dit is de kleur van leven, van liefde, van de Heilige Geest, en staat voor geestdrift.

       

Het groen dat is gebruikt is de kleur van de hoop, en verwijst ons naar de toekomst, die we samen hoopvol tegemoet gaan.
De bessen en vruchten zijn er als teken van : vruchten van de Geest en vrucht dragen.

       
De drie steunstokken verwijzen naar de verbondenheid tussen Hemel en Aarde. Hierop steunen bloemen en vruchten.

De krans in het stuk, de cirkel, is de kring van de gemeente.
We zijn verbonden met elkaar en hopen naar elkaar toe te groeien.
De krans is o.a. bekleed met klimop - dit hecht zich gemakkelijk en betekent trouw zijn.


De open Bijbel tenslotte, verwijst naar de dienaar van het Woord,  maar ook naar het Woord van God,
dat ons steeds moet samenbinden, en van waaruit ons menszijn gestalte moet krijgen."


Koffiedrinken in De Sanjes na de dienst


       
Het werd zo vol in De Sanjes, dat er staan-tafeltjes moesten worden bijgezet.        


Namens het kerkbestuur heet Roeland Sprey ds. J. Abbink hartelijk welkom als onze nieuwe vaste predikant.


Ds. Abbink spreekt een woord van dank, waarbij hij ook zijn dochter complimenteert over haar prachtige harpspel.


Vader Johannes geeft dochter Annemarijn enige cadeautjes, een boek en een paar mooie bordjes.
Annemarijn Abbink woont en studeert in Engeland, en was speciaal voor deze gelegenheid naar Tytsjerk gekomen.

Terug naar bevestiging en intrede ds. J. Abbink in onze kerk