Witte Donderdag  (Laatste Avondmaal)  -   13 april 2006, 's avonds 19.30 uur.


Een dienst van Schrift en Tafel rond het herdenken van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen.
In de kandelaar brandt nog één kaars gedurende deze ingetogen avonddienst.
Op Goede Vrijdag zal deze worden gedoofd.

Bij de schikking van Witte Donderdag :


"Uit de stam van David zal die éne mens voortkomen die God zo hartstochtelijk zoekt!
De rechtvaardige mens die een wijs beleid zal voeren en in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Als we zijn raadgevingen volgen, gaat de stadsmuur bloeien.


Tussen de buxus ziet men witte bloemen.


Als Jezus bij het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen brood en wijn deelt, deelt Hij de verbondenheid tussen God en mensen.
De wijn staat klaar en de matzes liggen gereed.

Jezus wil zelfs onze voeten wassen om ons op onze levensweg te helpen.
Daarvan zien wij de doeken en de bak water.


De regenboog, omwikkeld met klimop, staat voor de trouw van God."


De zanggroep trad op in deze sfeervolle dienst.

Palmpasen       Goede Vrijdag       Stille Zaterdag       Pasen

Home