Goede Vrijdag   -   14 april 2006, 's avonds 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag, wanneer het lijden en sterven van Christus wordt herdacht, wordt ook de laatste kaars gedoofd.

Bij de bloemschikking van Goede Vrijdag:

"Vandaag klinkt er die klacht van verlatenheid.
De rechtvaardige mens wordt in de steek gelaten door al zijn vrienden.
De druppels bloed, de anemonen, zijn aanwezig in de puinhoop, evenals de takken van doorns uit de puinhoop. De rozenstengels in de vaas symboliseren de doornenkroon.

Als er niemand meer is onder de mensen, die meelijdt, is God er dan nog wel?

Ook nu is de regenboog aanwezig. Het rood in de boog staat voor het lijden van Jezus, maar ook voor de liefde die God heeft voor Zijn Zoon, door het lijden heen."

Palmpasen       Witte Donderdag       Stille Zaterdag       Pasen

Home