Veertigdagentijd  -  6e zondag:   Palmpasen  (Palmarum)   -  20 maart 2005

In deze kerkdienst was het eigenlijke verhaal van Palmpasen, Jezus' intocht in Jeruzalem, niet het thema.
Aansluitend bij het lijdenstijd- en paasproject van dit jaar, ging het over de verloochening door Petrus.

Thema van de liturgische bloemschikking: Vallen en opstaan.
   
Onderaan het kruis staat een rode roos - het teken van de liefde.
Deze roos is echter geknakt en symboliseert Petrus' ontkenning van Jezus.
Toch is er hoop voor de toekomst, te zien aan het groene mos aan de rechterkant, en de klimop als teken van Gods trouw. De groene krans verwijst naar de overwinning, naar het leven dat doorgaat al moeten we eerst nog door de diepte heen.De Poster van het Kinderproject


Er werden weer zes groene 'stengelstukjes' door de kinderen op de poster geplakt, en een plaatje van Petrus en de kraaiende haan werd er na de kindernevendienst aan toegevoegd.
Hieronder de schikking met de aangevulde poster.

In de kindernevendienst maakten de kinderen weer allemaal een mooie "palmpaas", met de gebruikelijke attributen zoals een broodhaan, slingers met lekkers, en rond de stok wat buxusgroen, als symbool van de palmtakken, die wij hier niet hebben en dus maar door buxus vervangen.
 

De bekende haag van kinderen met palmpaasstokken langs het kerkpad;
het was vrij fris, maar gelukkig wel droog weer met een zonnetje.

   

40-dagentijd   (v.a. 13/2)      Witte Donderdag   (24/3)      Pasen   (27/3/2005)

Home