Veertigdagentijd  - Eerste zondag (Invocabit)   - 13 februari 2005


Aan het begin van de 40-dagentijd branden er 6 kaarsen, waarvan er op elke zondag één wordt uitgeblazen, ten teken van de duisternis van de lijdenstijd die uitloopt op de kruisiging van Christus.

Enige coupletten van Psalm 91 werden gezongen als openingslied op deze zondag Invocabit, latijn voor Roept hij Mij aan - woorden uit deze psalm.

Het thema voor de 40-dagentijd is dit jaar: de zeven kruiswoorden, en personen bij het kruis. De bijbehorende liederen voor gemeente en kinderen heten beide: Iedereen telt mee.

De zanggroep zong de projectliederen eerst voor.

Liturgische bloemschikking

Op een paars kleed staat een kruis van witte berkentakken. Rondom het snijpunt van de balken is een touw geknoopt, hetgeen de "banden van de dood" symboliseert.


Onder het kruis een schikking van grote groene bladeren (Fatsia japonica - vingerplant), die kleinere paarse bloemen (anemonen) dragen.
Thema van deze dienst : Dragen.
Simon van Cyrene draagt het kruis van Jezus, die de schuld van de mensen draagt.


Kinderproject voor lijdenstijd 2005 - Iedereen telt mee
Dit heeft een dubbele betekenis -
iedereen telt mee als mens, maar ook: iedereen telt de 40 dagen voor Pasen.
Dit jaar is er een poster, waarop 40 vakjes staan die worden volgeplakt met stukjes groen. De eerste vier vakjes konden worden gevuld, van de 4 dagen die aan deze zondag vooraf zijn gegaan, vanaf Aswoensdag als de lijdenstijd begint.
Vanaf Aswoensdag worden tot Pasen alle weekdagen geteld, maar niet de zondagen. Zo komt men aan veertig dagen. Bij het vroeger door de R.K. kerk verplichte vasten waren dan ook de zondagen "vrij", dan hoefde men niet te vasten.


In de kindernevendienst maken de kinderen "kralen" voor een telraam, waarbij als eerste het thema 'dragen' tot uiting komt in de tekeningen die op deze rode kralen zijn gemaakt.


Ilma Pieters legt hier aan de kinderen uit hoe de projectposter moet worden ingevuld.
Voor elke weekdag vanaf Aswoensdag plakken ze er een groen stengelstukje op, en na de kindernevendienst komt er een plaatje bij met Simon van Cyrene die het kruis draagt.
Hieronder de schikking en de poster bij elkaar.

Home             Zondag Reminiscere   (20/2/2005)