Hemelvaartsdag, 17 mei 2007Evenals vorig jaar was het weer op deze dag spelbreker, zodat we ook nu onze kerkdienst binnen moesten houden i.p.v. in de open lucht van het sfeervolle Bos van Ypey.
Bij de toegangspoort stond een bordje, dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet : "Hemelvaartdienst is in de kerk van Tietjerk".
Ook deze keer werden er muziekinstrumenten bespeeld, die maar beter niet nat konden worden van de te verwachten regenbuien. Bovendien was het niet echt aangenaam weer om buiten te zitten, waaierig en erg frisjes.
 
Voorganger was da. Joke van Doorn uit Tytsjerk. Het thema van de dienst was "De hemel begint in jezelf".
De brassband "Speelt wel"  uit Suw‚ld o.l.v. de heer W. Flisijn zorgde voor de muzikale omlijsting van deze gezamenlijke kerkdienst van Tytsjerk, Ryptsjerk en Suw‚ld, die ondanks dat we binnen moesten blijven feestelijk was en heel goed werd bezocht.


Al voor de dienst begon kon men genieten van het spel van brassband "Speelt wel".
De kerk werd zo vol, dat er tenslotte zelfs stoelen bij moesten worden gezet.  Amerins Dotinga uit Ryptsjerk droeg een opmerkelijk gedicht voor, "God is altijd on-line".


Na de dienst was er koffiedrinken in De Sanjes.


Na de kerkdienst stond de fam. Broersma uit Ryptsjerk weer voor ons klaar met koffie, thee, fris en koek


De Sanjes was eigenlijk te klein voor zoveel koffiedrinkers, niet iedereen kon een stoel krijgen                                              

Ook deze keer bespeelden Mw. Kooy en Mw. Groenewoud hun trekharmonica's binnen in de Sanjes, net als vorig jaar.
Men zou haast denken, dat het afscheid van dhr. J. Bijlsma twee jaar geleden, na 15 jaar spelen bij diensten buiten, meteen ook het afscheid van de openluchtdiensten zelf heeft betekend... maar dat kunnen de dames natuurlijk niet helpen!

Volgens traditie krijgt de dominee een boeket bloemen aangeboden na afloop van de Hemelvaartsdienst, evenals de dirigent van de optredende band.
Maar omdat alles zich binnen i.p.v. buiten in het Bos van Ypey had afgespeeld, was dit nu waarschijnlijk vrij onopvallend in De Sanjes gebeurd. Wij zagen nog net hoe da. Joke van Doorn met de bloemen over het parkeerterrein naar haar auto liep.

Toch maar hopen dat deze dag volgend jaar weer eens in het Bos van Ypey gevierd kan worden!