Hemelvaartsdag 2005
Openlucht-dienst in het Bos van Ypey op 5 mei

Het was een bijzondere datum, 5-5-2005:
Niet alleen Hemelvaartsdag, maar ook nog eens het 60-jarig jubileum van Bevrijdingsdag.
De kerkdienst in de open lucht kon wel doorgaan, maar echt prachtig weer was het deze keer niet. Sinds de maand mei begonnen is, hebben we nog geen echt mooi weer gehad, integendeel: het wordt steeds kouder voorlopig. (Dit verslag gemaakt op 8 mei).

Ondanks de kou viel over gebrek aan belangstelling niet te klagen.
Men kwam in groten getale, velen met de winterjas aan.


Gelukkig viel er geen spatje regen uit de egaal grijze lucht.

De dienst werd geleid door ds. Joke van Doorn, die in Tytsjerk woont en wel vaker voorgaat in onze kerk.


De begeleidende muziek werd verzorgd door Brassband 'Excelsior'  uit Ryptsjerk.


Enkele leden van het Leeuwarder mannenkoor Patrimonium,
waaronder inwoners van Tytsjerk, zongen enige liederen in de dienst.

           
Mw. A. Grouwstra uit Tytsjerk las een gedicht voor n.a.v. Bevrijdingsdag (links).
Mw. Bernadette de Groot, die theologie studeert in Groningen en stage loopt bij
ds. Sita Hofstra in Ryptsjerk, leidde ook een deel van de kerkdienst (rechts).


Na afloop spoedden veel mensen zich met hun klapstoelen naar de uitgang, maar een
groot aantal liep richting volière waar het traditionele koffieuurtje werd gehouden.


'Excelsior'  speelde na de dienst nog enige nummers.


Velen bleven nog even gezellig buiten koffiedrinken, bij de klanken van de
accordeonmuziek van dhr. J. Bijlsma en de dames A. Kooy en D. Groenewoud.


Dhr. J. Bijlsma speelde hier voor het laatst, hij kreeg bloemen voor het afscheid.
Gelukkig willen de beide dames volgend jaar nog wel van de partij zijn.

De openluchttraditie van de Hemelvaartsdienst in het Bos van Ypey bestaat 15 jaar.
Dhr. J. Bijlsma speelde al die jaren Friese wijsjes op zijn accordeon, soms zong hij erbij.
Vanwege hoge leeftijd houdt hij er nu mee op, we zullen hem missen volgend jaar.Een pauw bij de volière liet zich van zijn allermooiste kant zien.


Met honderden ogen keek hij de toeschouwers aan, en natuurlijk zijn doelgroep, de vrouwtjespauwen.

Home