Laatste optreden van Us Swetteband  in onze kerk
Artikel met foto in Leeuwarder Courant, 26 mei 2006
Hemelvaartsdienst met Us Swetteband             Home