Aandacht voor de Nieuwe Bijbelvertaling in kerkdienst van 7 november 2004
Hoewel zondag 31 oktober eigenlijk de officiŽle dag was, werd er vanwege de doopdienst op die dag in onze kerk pas een week later aandacht geschonken aan de pas uitgekomen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) waaraan tien jaar was gewerkt, door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting samen.


Ds. Benedictus toont de nieuwe bijbel aan de gemeente.
De schriftlezingen bij deze dienst -
2 Koningen 22 : 1-13 en Romeinen 12 : 1-2
 - werden uit verschillende bijbels voorgelezen, ter vergelijking met elkaar.
Zelfs het originele Grieks werd voorgelezen door dhr. R. Spreij, en een Friese vertaling door mevr. A. Venema-van Heeringen.

Eigenlijk zijn er twee nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen, er is ook nog een Naardense bijbel, in 't algemeen iets moeilijker van taalgebruik.


Vier bijbels ziet men hier op tafel - de Nieuwe Bijbelvertaling, de vertaling van 1951,
de oude Statenvertaling (1632), en de Naardense bijbel, een alternatief voor de NBV.

   
Twee mooie platen uit de oude Statenbijbel, een exemplaar van ongeveer 100 jaar oud.


De zanggroep trad op in deze dienst.
Rechts vooraan ziet men de bloemschikking van de Dankdag voor Gewas en Arbeid op woensdag 3 november.

Home