Doopdienst op 31 oktober 2004
Op deze zondag werden twee baby's gedoopt, Demi Eline Mud en Hessel Geerligs.
De kerk zat ouderwets vol, en er waren ook heel veel kinderen deze keer.

De bijbeltekst ging over Johannes de Doper, die vele mensen en ook Jezus doopte in de Jordaan (Lucas 3 : 1-6, 10-14, 21-22).


Hierboven de kinderen die terugkeren uit de kindernevendienst.
Het meisje links vooraan draagt het lantarentje.


Toen de doopouders met hun kindjes naar voren waren gekomen, was er binnen het koorhek nauwelijks plaats voor de vele kinderen die naar het dopen kwamen kijken.


Ds. Benedictus doopt Demi Eline, geboren op 22 juli 2004.


Daarna wordt Hessel gedoopt, geboren op 27 augustus 2004.


De ouders krijgen een doopkaars aangereikt, die ze ieder jaar op
deze dag kunnen aansteken om met hun kind de doop te gedenken.

Na het uitgaan van de kerk kon men de doopouders gelukwensen in de consistorie.

Er stond voor deze gelegenheid ook weer een mooi bloemstuk voorin de kerk.

Home