Afscheidsreceptie Ds. S. Benedictus in De Sanjes


Bij dit heerlijke weer had men niet veel haast om naar binnen te gaan, velen bleven nog even buiten praten


Overal zonnebloemen, ook in De Sanjes en zelfs op de tafeltjes buiten -
de bloemschiksters hadden erg hun best gedaan, de stukjes waren heel mooi


In de Sanjes werden vele glaasjes ingeschonken voor de belangstellenden.

Rond de tafels zaten ook al heel wat mensen.

 

        Toen volgde het "officiŽle gedeelte" -

     
Toespraken van ds. Veltman van Aldtsjerk, namens de classis, en van J. Kuipers, voorzitter van het kerkbestuur.
Ook kreeg Sieger enige afscheidscadeaus aangeboden, o.a. een zilveren bord met inscriptie.Jaap Wagenaar, die verscheidene keren in kerkdiensten had gezongen, bracht nu ook een paar liedjes ten gehore


En toen volgde voor Sieger en Joke het vele, vele handenschudden, en een praatje met al die mensen
die ze jarenlang als gemeenteleden en/of dorpsgenoten hadden meegemaaktVeel bezoekers hadden ook een tastbare herinnering meegebracht.


Sieger en Joke, het ga jullie goed de komende jaren. En misschien nogeens tot ziens!


Vesperdienst in de kerk       Verslag Klok & Klepel, en meer foto's van de receptie