Afscheidsvesper Ds. S. Benedictus, 24 mei 2008

In een vesperdienst om half 5 's middags nam Ds. S. Benedictus afscheid van onze gemeente in Tytsjerk, na 19 jaar onze predikant te zijn geweest. Het laatste jaar was hij overigens met ziekteverlof.

Het was schitterend weer op de 24ste mei. Een groot aantal mensen had zich voor de vesperdienst begon al buiten bij de Sanjes verzameld.


Toen ds. Benedictus (achter ouderling mevr. Mud) binnenkwam zat de kerk behoorlijk vol, de belangstelling was groot


In zijn overdenking vertelde Ds. Benedictus over zijn tijd als predikant alhier, maar ook daarvoor
- en hoe zijn voorstelling en beleving van God zich in de loop der jaren had ontwikkeld.

 
    Maaike de Vlas en Truus de Vries speelden op fluit en piano


De zanggroep zong voor het laatst met ds. Benedictus erbij, hij was altijd n van de vaste zangers 


   
De drie zonen van ds. Benedictus waren ook aanwezig.
En van hen begeleidde enkele liederen van de zanggroep met gitaarspelDe werkgroep Liturgisch bloemschikken had gezorgd voor een mooie bloemschikking met zonnebloemen.

     

Zonnebloemen zijn een symbool van zon en licht, en ook geven ze de levenscyclus weer
- vandaar ook de zaden en uitgebloeide bloemen in deze schikking

     


De gelezen bijbelgedeelten waren Psalm 8 en Mattes 25 : 34b-36, 40

     
Op n van de liturgieborden stond een tekst die niets aan duidelijkheid te wensen overliet.
Het was een mooie dienst, wel met enige weemoed zowel voor gemeente als predikant.

Na afloop van de dienst begaf men zich naar de Sanjes voor een persoonlijk afscheid van Sieger Benedictus.


En boven de kerk deed zich aan de verder strakblauwe hemel een wonderlijk verschijnsel voor -
veerwolkjes als handen die vriendelijk wuifden ten afscheid, naar de man die zo lang in onze kerk de diensten had geleid...


Vervolg :  Afscheidsreceptie in De Sanjes       Verslag Klok & Klepel, en meer foto's van de receptie