Paaszondag  - 27 maart 2016
Een nat begin van de dag - het onbestrate deel van de parkeerplaats bij de kerk was een modderpoel.
De lente moet nog helemaal beginnen, maar Pasen valt ook wel vrij vroeg dit jaar.De paasdienst werd geleid door onze predikant ds. B. van der Boon, met de
Schriftlezing : Lucas 24: 1-12   (Het lege graf),
en Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus   (Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons?)


Bloemschikking voor Pasen  

De liturgische bloemschikking - een mooi lenteboeket met witte en gele bloemen en uitbottende takken - beeldt nieuw leven uit.
De boodschap van Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan!Viooltjes, tulpen, Lisianthus russellianus, guldenroede, uitbottende takjes en klimop


Het kerkinterieur met Pasen - de nieuwe paaskaars, de bloemschikking en de poster van het kinderproject.

             
De nieuwe paaskaars was de vorige avond (Stille Zaterdag) de kerk ingedragen en voor het eerst aangestoken.     
De paasliederen werden, bij het orgelspel van Piet Postma, begeleid met trompetspel door dhr. Ate Henstra, een muzikaal geheel

Kinderproject - Stap voor stap

   
    Na de preek kwamen de kinderen binnen met een vlinder die ze in de kindernevendienst hadden gemaakt, als symbool van nieuw leven.


De paasposter van het project "Stap voor stap" - Maria Magdalena bij het open graf, waarvan de steen is afgewenteld.

De posters van het 40-dagenproject "Stap voor stap" - v.l.n.r.:
1) Jezus in de woestijn, 2) de verheerlijking op de berg, 3) de improductieve boom die nog een kans krijgt van de hovenier,
4) de verloren zoon in de varkensstal, 5) de dagloners in de wijngaard, en 6) de intocht van Jezus in Jeruzalem met Palmpasen.

   
Bij de uitgang was er voor iedereen weer een paasgroet met een cadeautje: gladiolenbolletjes, en paaseitjes van chocola.

Veertigdagentijd - bloemschikkingen  (februari - maart 2016)     -      Palmpasen  (20 maart 2016)