Palmpasen (Palmarum)   - Zesde zondag Veertigdagentijd   - 20 maart 2016
In deze dienst ging voor dhr. T. van der Meulen.
De Schriftlezingen waren:
Psalm 118: 22-29  (...Gezegend wie komt met de naam van de HEER...),
Johannes 12: 12-28 (Intocht in Jeruzalem).


Voor Palmpasen was een mooie bloemschikking gemaakt, met Buxus als palmtakjes.
De rode doek rechts symboliseert Jezus' koninklijke intocht in Jeruzalem, en de paarse doek het lijden dat erna volgde.


Zoals gebruikelijk kwamen tegen het eind van de dienst de kinderen binnen met de palmpasenstokken.
Helaas stonden ze maar heel kort voorin de kerk, waarbij het schemerlicht al helemaal geen goede foto mogelijk maakte...


Dan nog maar twee foto's in de kerkbanken.

           
En buiten was het koud en donker weer        


Het was even doorbijten in de harde noordenwind, de haren waaiden de kinderen om 't hoofd


Brrrr..... k-k-k-koud!!!   Maar de laatste jaren hˇˇrt dat gewoon bij Palmpasen!Na de kerkdienst nog even een dappere sprint door de vliegende wind naar-en-van de Sanjes voor een bakje    
KalanchoŰ-plantjes om in de paasweek rond te brengen aan mensen die men wat extra aandacht wil geven       


Veertigdagentijd - bloemschikkingen  (februari - maart 2016)     -      Pasen  (27 maart 2016)