Veertigdagentijd  - Tweede zondag (Reminiscere = Gedenk toch)   - 12 maart 2006


Liturgische bloemschikking :

We gaan op weg naar Pasen aan de hand van de profeet Jeremia.
De 40-dagen zijn een periode van bezinning. Een tijd om nog meer dan anders na te denken over goed en kwaad, over recht en vrede in Gods naam.
Door het beeld van de pottenbakker wordt aan Jeremia duidelijk dat mensen in hun denken hervormd kunnen worden.Uitleg schikking :

Op de jute lap ziet men links van de stadsmuur de puinhoop. De inwoners van Jeruzalem zitten, net als wij vaak, vastgebakken aan allerlei eigenbelang van het moment.
Bij de puinhoop liggen scherven klei.
Toch is er hoop. Kijk naar de takken met knoppen in de pot en de crocusbolletjes in de homp klei.

De regenboog is teken van Gods aanwezigheid.
In de takkenboog is deze zondag een donkerblauw ("indigo") lint verweven.
Onder de regenboog, op de tafel van de kinderen, staat de schatkist.
Met deze zondag weer een "schat" voor onderweg.


Totaalbeeld liturgische schikking en schatkistje


Kinderproject. Ook hier het beeld van de pottenbakker, een gebroken kruik die heel wordt.

Home             Zondag Oculi   (19/3/2006)