Veertigdagentijd  - Derde zondag (Oculi)   - 19 maart 2006

Oculi  is latijn voor mijn ogen -
uit Psalm 25, die in deze dienst ook werd gezongen:

D'ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten.


In deze dienst werd de derde kaars uitgeblazen.


Liturgisch Bloemschikken :

Deze zondag is de schikking weer gemaakt n.a.v. het Bijbelverhaal over Jeremia.
Ook deze keer vertelt Jeremia ons waar het bij God om gaat.
Hij roept zijn luisteraars op bewust te kiezen, en doet uitspraken over de ondergang van de tempel.


Rechts in de schikking ziet men de tempel, met een toren opgebouwd.
Tussen de stenen gloort er hoop. Dat is te zien aan de bloemen (witte astertjes), buxustakjes en klimop-ranken.Links van de toren ligt de puinhoop. Met scherpe stenen en zwart gebrand hout.
Maar nu liggen daar ook bolletjes groen mos bij (er is hoop als we bewust kiezen voor God en de ander).
In de regenboog is een nieuwe kleur lint geweven: lichtblauw.


Onder de regenboog, op de tafel van de kinderen , staat de "schatkist" met een nieuwe schat om mee te nemen naar de kindernevendienst.

     
Een gouden kaars, twee boekrollen, twee heelgemaakte kruiken, en een gedicht over durven zijn tot nogtoe uit de schatkist gekomen.

Home             Palmpasen   (12/3/2006)