Veertigdagentijd  - Eerste zondag (Invocabit)   - 5 maart 2006


Aan het begin van de 40-dagentijd branden er 6 kaarsen, waarvan er op elke zondag één wordt uitgeblazen, ten teken van de duisternis van de lijdenstijd die uitloopt op de kruisiging van Christus.

Enige coupletten van Psalm 91 werden gezongen als openingslied op deze zondag Invocabit, latijn voor Roept hij Mij aan - woorden uit deze psalm:

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen."
Het thema voor de 40-dagentijd is dit jaar:  "Het leven krijgt weer kleur".

Liturgisch bloemschikken :

De symbolische schikking gaat uit van het boek Jeremia, een verzameling verhalen en profetieën rondom de verovering van Juda en Jeruzalem.
Er klinkt een oproep tot inkeer, om na te denken over goed en kwaad, over recht en vrede.
Jeremia roept op om te kiezen voor een hernieuwing van het verbond tussen God en zijn volk.Uitleg schikking :

Links een jute zak, symbool van rouw - "in zak en as" komt tenslotte uit de Joodse traditie van gescheurde kleren, en as op het hoofd ten teken van rouw. Op deze jute ligt een verzameling stenen en potscherven: de puinhoop, die in de stad Jeruzalem en in de wereld heerst.

De bloesemtak die uit de puinhoop groeit wijst ons op onze waakzaamheid.
Rechts naast de jute ligt een paarse lap stof, waarop enige opgestapelde bakstenen: de stadsmuur.
Een regenboog van takken komt op boven de puinhoop en gaat onder achter de stadsmuur.
Op deze eerste zondag van de lijdensweken is er nog maar één kleur lint om de takken zichtbaar:  paars.
De regenboog is de verbinding tussen hemel en aarde. Als je bewust kiest voor het leven is er verbinding nodig tussen God en mensen, tussen mensen onderling, tussen volkeren, tussen arm en rijk.
Over de stadsmuur en de puinhoop komt een stad tot bloei.


Onder de regenboog staat op de tafel van de kinderen een schatkist met daarin een "schat".
   
Het lantarentje èn de schatkist gaan mee naar de kindernevendienst.
In de schatkist zaten een gouden kaars en een gedichtje over "durven" (over moed dus), dat alle kinderen op een kaartje konden plakken dat ze mooi mochten versieren.
Hieronder een overzicht van de schikking en het schatkistje met deze dingen ernaast.
De zanggroep zong enige liederen in deze dienst, o.a. het nieuwe projectlied om dit de gemeente te leren.
Het gaat over de regenboog: voor elk van de zeven weken een kleur.

Home             Zondag Reminiscere   (12/3/2006)