Veertigdagentijd  - Tweede zondag (Reminiscere = Gedenk toch)   - 20 februari 2005

Op deze zondag kwam het kruiswoord "Vrouw, zie uw zoon - zie uw moeder"  aan de orde.
Dit zei Jezus tegen zijn moeder Maria en zijn discipel Johannes.

Liturgische bloemschikking - thema: 'Zien'

Het kruis van witte berkentakken en het paarse kleed zijn gelijk gebleven, maar naast het kruis staan nu twee glazen waarin je het water goed kunt zien. Hierin staan witte lelies - symbool voor reinheid, en vaak in verband gebracht met Maria. De lelie is ook de bloem van Charitas, naastenliefde, het omzien naar elkaar. Twee bundels brem buigen naar elkaar, als Maria en Johannes opgeroepen om elkaar te 'zien'.
Ter vergelijking een schikking rond hetzelfde thema in de Leeuwarder Adelaarkerk in Bilgaard, waar deze webmaster toevallig de voorafgaande zaterdag een kunsttentoonstelling bezocht.
Poster

   
Een plaatje van Maria en Johannes werd na de kindernevendienst op de poster geplakt.


Totaalbeeld liturgische schikking en poster

Home             Zondag Laetare   (6/3/2005)