Veertigdagentijd  - Vierde zondag  (Laetare = Verheug u)   - 6 maart 2005

Hoewel zondag Laetare ('verheug u'),
zelfs wel "Klein Pasen" genoemd, op zich al wat vooruitzicht geeft op vreugde, waarbij als liturgische kleur roze kan worden gebruikt, sloot dat bij het thema van dit jaar niet erg aan. Het paars van de lijdenstijd past zeker beter bij het onderwerp van deze zondag en ook van de liturgische bloemschikking: 'Verlaten'.

Het ging in deze dienst over het kruiswoord:
"Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?"
- dieptepunt in het lijden van Jezus.
(Mattheüs 27:46).
Liturgische bloemschikking - thema: 'Verlaten'
Onder het kruis liggen donkere stenen, waartussen rode anemonen groeien. Deze drukken verlatenheid uit. Jezus voelt zich van God en mensen verlaten.
Na zijn sterven wordt hij door de Romeinse hoofdman (centurion) wel erkend als Gods zoon.


Aarde en lavastenen met rode anemonen
Kinderproject-poster

   
Voor elke dag een groen stengelstukje op de poster - zo hoog, dat de kinderen één voor één werden opgetild door Hinke de Groot, die deze keer met hen naar de kindernevendienst ging.


Van vier zondagen hangen er al kralen aan het telraam (van zondag Oculi zijn geen foto's).


Schikking en poster bij elkaar.
Rechts in 't midden op de poster is een plaatje toegevoegd van de Romeinse hoofdman.Een kijkje buiten :


Het is al maart, maar nog geen lente


Pakken sneeuw zijn er gevallen de afgelopen week

Home             Palmzondag (Palmarum)   (20/3/2005)