Veertigdagentijd  -  6e zondag:   Palmpasen  (Palmarum)   -  4 april 2004
Bijbelgedeelte:   Lucas 19:28-44   (Palmpasen, Jezus' intocht in Jeruzalem).

Bij het bloemstuk van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken:
"Lachen en huilen".
De liturgische kleur van Palmpasen is paars, terug te vinden in de schikking en de doek eronder. De buxus, bij gebrek aan echte palmen in ons klimaat, verwijst naar Palmzondag.
 
In de bloemschikking wordt het lijden uitgebeeld in de eromheen gewonden doornenkroon van lange ontbladerde rozenstengels waaraan parels hangen, eigenlijk glazen "tranen", symbool van het lijden dat Jezus tegemoet gaat, en van het verdriet van mensen die zwaar getroffen zijn door geweld, in bijvoorbeeld Rwanda waar men nu gezamenlijk moeizaam een weg naar vrede zoekt.
In de schikking zijn o.m. verwerkt: buxus, lamsoor (Limonium vulgare), en de zeer giftige maar schitterend paarse monnikskap. De verschillend gekleurde rozen symboliseren het lachen door de tranen heen - als we niet meer kunnen lachen overleven we het niet.

 
In de kindernevendienst hadden de kinderen weer een "palmpaas" opgetuigd.
Een geur van vers brood zweefde door de kerk toen ze binnenkwamen.


Kinderproject - kleuren


De "Hartendief" heeft alle kleuren weer "teruggegeven", en voegde nu als laatste de kleur paars toe - als tweede helft van het hart in het midden van de kleurenposter (zie hieronder).


Hierboven de poster, met de kleur paars (rechterhelft hart in linker vierkant) erbij.


De kinderen stonden maar heel even langs het kerkpad - het was veel te koud om met de palmpaasstokken te blijven staan totdat de laatste kerkgangers langsgelopen waren.
Vorig jaar was dat wel anders, toen was het mooi weer.

40-dagentijd   (v.a. 29/2)      Witte Donderdag   (8/4)      Pasen   (11/4/2004)

Home