Witte Donderdag  (Laatste Avondmaal)  -   8 april 2004, 's avonds 19.30 uur.


Avondmaalsdienst, verwijzend naar het oorspronkelijke Laatste Avondmaal  dat Jezus had met zijn discipelen, voor zijn gevangenneming, lijden en sterven.

De zanggroep, die momenteel uit enkel dames bestaat, verleende medewerking aan deze sfeervolle avonddienst.Bijbelgedeelte:   Johannes 13:1-15  (voetwassing).
In de overdenking benadrukte ds. Benedictus dat het wassen van de voeten van de gasten oorspronkelijk geen slavenwerk was in het oude IsraŽl, maar een dienst die de gastheer aan zijn gasten bewees, tevens een reinigingsritueel.
In de tijd van de Romeinse overheersing was dit echter in onbruik geraakt en werd het door slaven gedaan, waardoor de religieuze betekenis van de reiniging geheel teniet werd gedaan.
Christus gaf het de oorspronkelijke betekenis terug, toen hij de voeten van zijn discipelen waste. Ten onrechte wordt zijn handelen hier vaak uitgelegd als slavenwerk, dat hij slechts uit nederigheid verrichtte. Wel klinkt hierbij de boodschap:  Niet heersen, maar dienen.
De discipelen krijgen de opdracht om in het vervolg ook elkaar de voeten te wassen.Bij het vrij sobere bloemstuk van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken:
Donkere lavastenen op een hoop. De korenaren en de druiven verwijzen naar het avondmaal.


De schaal met water en de opgerolde doek verwijzen naar de voetwassing.
Dit alles op een witte stof: witte donderdag.

Home             Pasen   (11/4/2004)