Veertigdagentijd  - Vierde zondag (Laetare)   - 21 maart 2004
Laetare  is latijn voor Verheug u, Jeruzalem!
Deze zondag wordt ook wel genoemd: Klein Pasen.
Midden in de lijdenstijd gloort er al even hoop, de liturgische kleur van deze zondag is rozerood.

Bijbelgedeelten:   Lucas 15:11-32 (gelijkenis van de verloren zoon), en
2 Kronieken 36:15-23 (IsraŽl, in ballingschap, wordt door de Perzische koning Kores vrijgelaten om terug te keren naar Jeruzalem).

Bij het bloemstuk van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken:
"Vier je mee?"

   
Op een rode stof ligt een spiegel en daarop stenen. Vanuit de stenen komen twee takken als twee open juichende armen omhoog. Vier je mee of trek je je terug?


Tussen de stenen staan rozerode bloemen, als teken van liefde.


De spiegel weerkaatst de vragen die aan ons gesteld worden.
Vieren wij mee? Zijn wij op weg naar Pasen?


Kinderproject - kleuren


De "Hartendief" voegt de kleur rood  toe in de kleurenposter, terwijl de kinderen toekijken. Rood staat voor liefde en warmte, maar ook voor jaloezie en gevaar.


  Hierboven de poster, met de kleur rood erbij.

Home             Palmpasen   (4/4/2004)