Uitvoering zangstuk "De mantel van geefdoor"
(tekst: Eppie Dam - muziek: Hindrik van der Meer) - 6 november 2016
Dit zangstuk werd uitgevoerd door onze cantorij versterkt met enige mensen uit de gemeenten van Tytsjerk en Suw‚ld, o.l.v. Lies Dijkstra. Deze zondag in onze kerk, de volgende (13 november) in Suw‚ld.
Er waren niet bijzonder veel mensen in onze kerk, waarschijnlijk doordat pas vorige week de schoolkerkdienst was geweest waarvoor wel heel veel belangstelling was.
Men had ook gehoopt dat er zich meer mensen zouden aanmelden om te zingen; het was een vrij klein gezelschap en kinderen waren er helaas helemaal niet bij, die zullen het te druk hebben gehad met het instuderen van liederen voor de schoolkerkdienst.
Maar evengoed werd "De mantel van geefdoor" mooi gezongen, en de mensen die wel waren gekomen hebben er zeker van genoten.
De teksten werden weer met de beamer vertoond, deze keer niet op de muur maar op een scherm, zodat men ze woordelijk kon volgen en sommige liederen konden door de gemeente worden meegezongen.

De dienst werd geleid door ds. Binne van der Boon.

 
De inhoud zoals beschreven in "Klok en Klepel".

 
Men begon met het voorzingen van het nieuwe Lied van de maand, gezang 976:  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven.


 
Schriftlezing door Janke van der Meulen.

 
Pianobegeleiding van Lena Steert uit Stiens.      


 
Na afloop kregen alle uitvoerenden een witte roos. En daarna was er koffiedrinken in de Sanjes.