Herplaatsing torenhaan op kerk van Tytsjerk   (28 augustus 2009)
Op vrijdag 28 augustus 2009 werd de opnieuw vergulde torenhaan met enig ceremonieel weer op de torenspits geplaatst.
De genodigden werden om 10 uur 's morgens in De Sanjes verwacht, maar in feite was het haantje (nou ja, 35 kilo!) al om 7 uur 's morgens gebracht. De heer O. Leistra, altijd zeer betrokken bij onze kerk, was toen al aanwezig en zorgde dat er enige foto's van werden gemaakt. De haan werd ingepakt, en aan een touw naar boven gehesen, alwaar hij neergelegd werd tot het "feest" zou beginnen. Om 7 uur goot het van de regen, maar gelukkig was het rond 10 uur heel wat beter, de zon kwam er zelfs bij, wat uiteraard aangenaam was voor zowel de toeschouwers als de fotografen (waaronder die van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad).

De voorzitter van de Commissie Herstel Kerktoren Tytsjerk, mw. A.H. Burggraaf, gaf het sein tot herplaatsing door het luiden van de klok. Behalve zij, waren er nog drie leden van deze commissie aanwezig, dhr. Jan Postma (penningmeester), mw. Maria Kuipers-Algerda, en mw. Annie Grouwstra-Post. De heer G.A. van der Meulen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, bedankte hen in zijn toespraak, en hierbij werd de commissie officieel ontbonden. Ook mw. Burggraaf sprak nog een woordje, en liet de acties om geld in te zamelen (die uiteindelijk ruim 30.000 opleverden) nog even de revue passeren, zoals o.a. een kledingbeurs, een rommelmarkt, koek- en kaarsenverkoop. Wonderlijk genoeg was de bloembollenactie die voor de kopers unaniem een teleurstelling werd (het in de arm genomen bedrijf leverde planten van zeer inferieure kwaliteit) de meest succesvolle geweest - die had voor de restauratie meer dan 10.000 opgeleverd (en meer dan twee keer zoveel voor de slimme bollenhandelaar, die 70% van de opbrengst kreeg...)

Hieronder de fotoserie van de herplaatsing van de torenhaan.
De onderste rij foto's is van zondag 6 september, toen de steigers rond de torenspits inmiddels waren verwijderd, zodat het haantje weer ongehinderd kon blinken in de zon.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)


Enige foto's van de restauratie       Krantenberichten